VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
IN CIJF
ERS

3 Campussen

BRUSSELS HUMANITIES, SCIENCES

& ENGINEERING CAMPUS (Etterbeek/Elsene)


BRUSSELS HEALTH CAMPUS (Jette)


BRUSSELS PHOTONICS CAMPUS (Gooik)

Studentenaantal blijft groeien

In het academiejaar 2017-2018 noteerde de VUB 16.374 inschrijvingen, een lichte stijging ten opzichte van het academiejaar daarvoor. Over een periode van tien jaar is het aantal VUB-studenten met meer dan de helft gegroeid.


Bachelors: 6.645

Masters: 4.999

Master-na-masters (ManaMa’s: 708

Doctoraten: 1.804

Postgraduaten: 258

Lerarenopleiding: 103

Ander (schakel- en voorbereidingsprogramma e.a.): 1.857

TOTAAL: 16.374

VUB-personeelsleden zetten traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een nieuwjaarszitting begin januari. In 2018 gebeurde dat onder het motto The Sound of VUB waarbij muzikale VUB’ers optraden voor hun collega’s.

VUB lanceert richtlijnen om komaf te maken met de "mailterreur"

VUB-rector Caroline Pauwels heeft op de nationale e-mailloze vrijdag richtlijnen gelanceerd om het mailverkeer op de universiteit terug te dringen. Ze moedigt personeelsleden onder meer aan om zich af te vragen of mail sowieso wel het juiste medium is. De richtlijnen komen er nadat uit onderzoek is gebleken dat uitpuilende mailboxen niet goed zijn voor de werkende mens: een overvolle mailbox zorgt voor ergernis en werkstress.


Belga, 24 november 2017

Mens & Organisatie

De personeelsdienst van de Vrije Universiteit Brussel heet nu Mens & Organisatie en ondersteunt als strategische partner de kerntaken door de verwachtingen van mens en universiteit op elkaar af te stemmen.

Grootste Nederlandstalige werkgever in Brussel

Vorig jaar telde de Vrije Universiteit Brussel 3.322 personeelsleden, van wie 883 professoren, 1325 andere academische personeelsleden en 1.114 administratieve en technische personeelsleden.

Bij het academisch personeel is het aantal vrouwen toegenomen tot ruim 39%. Wel is het zo dat bij het Zelfstandig Academisch Personeel (professoren) het aandeel vrouwen maar lichtjes stijgt (van 29 naar 30%) en dat extra maatregelen om tot een beter genderevenwicht te komen, nodig blijven.

Bij het administratief en technisch personeel is een ruime meerderheid vrouw: 62,3% tegenover 37,7% mannen.

Het UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB in de Brusselse gemeente Jette, telt 3.691 medewerkers. Artsen, verpleeg- en vroedkundigen en paramedici vormen de grootste groep medewerkers (68,2%), maar ook de ondersteunende functies (o.a. administratie, ICT, schoonmaak, keuken …) zijn onmisbaar in de werking van het ziekenhuis.

VUB en UZ Brussel samen zijn met meer dan 7.000 personeelsleden de grootste Nederlandstalige werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geen onderzoek zonder geld

De Vrije Universiteit Brussel beschikte het voorbije jaar over een onderzoeksbudget van ruim 92 miljoen euro. De universiteit telt meer dan 170 onderzoeksgroepen en -clusters. De VUB wil voor haar onderzoeksmiddelen niet louter afhankelijk zijn van de overheid en zet daarom sterk in op samenwerking met de privésector en de industrie. De inkomsten uit die samenwerking zijn tussen 2007 en 2017 meer dan verdubbeld, tot meer dan 12 miljoen euro vorig jaar.