RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur, met tien effectieve leden, bepaalt het algemeen strategisch beleid van de universiteit, organiseert het toezicht en de evaluatie van het management, de performantie van de organisatie en de financiële monitoring door middel van interne audit. Een aantal adviserende comités staan de Raad van Bestuur bij.

Naast de Raad van Bestuur, zijn de belangrijkste bestuursorganen van de VUB de Universiteitsraad (Inrichtingsorgaan), de Academische Raad (Academisch advies- en beslissingsorgaan) en het Directiecomité (Uitvoerend orgaan)

Effectieve leden:

 • Eddy Van Gelder, voorzitter (extern bestuurder)
 • Gert Berckmans, ondervoorzitter (afgevaardigde Overig Academisch Personeel)
 • Caroline Pauwels, rector
 • Jean-Luc Vanraes, voorzitter Bestuurscollege UZ Brussel
 • Elvira Haezendonck, afgevaardigde Zelfstandig Academisch Personeel
 • Lise Vermeersch, afgevaardigde Studenten
 • Nele Samson, afgevaardigde Administratief & Technisch Personeel
 • Natasja Degrieck, extern bestuurder
 • Karsten De Clerck, extern bestuurder
 • Raymonda Verdyck, extern bestuurder

Leden met raadgevende stem:

 • Nic Van Craen, algemeen beheerder VUB
 • Johan Dhondt, commissaris Vlaamse Regering
 • Marc Verelst, inspecteur van Financiën
 • Marc Noppen, gedelegeerd bestuurder UZ Brussel

Genderevenwicht

Met de start van het academiejaar 2018-2019 is het gewijzigde Organiek Statuut van de universiteit in werking getreden. De wijzigingen hebben o.m. betrekking op criteria voor een genderevenwichtige samenstelling van bestuursorganen. Ten minste één derde van hun stemgerechtigde leden moet tot het andere geslacht behoren.

Het team van rector Caroline Pauwels

Karin Vanderkerken

vicerector Onderzoek

Hugo Thienpont

vicerector Innovatie & Valorisatie

Jan Danckaert

vicerector Onderwijs & Studentenzaken

Romain Meeusen

vicerector Internationalisering

(volgde in oktober 2018 Sonja Snacken op)