ONDERZOEK

Cryo-elektronenmicroscoop uniek in Europa

In september is op de VUB-campus een cryo-elektronenmicroscoop in gebruik genomen, een Europese primeur van de VUB en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). De microscoop zal de bouwstenen van het menselijk lichaam met atomaire precisie in beeld brengen. Hij is ondergebracht in voormalige studentenkoten van de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus.


Nobelprijswinnaar Richard Henderson woonde de openingsplechtigheid bij. Voor de professoren Jan Steyaert, Han Remaut en Rouslan Efremov en de onderzoekers van het Biological Electron Cryogenic Microscopy center (BCEM) laat de nieuwe microscoop toe om eiwitten en hun onderlinge interacties te bestuderen met ongekende precisie. Hierdoor schiet de kans op succesvolle farmaceutische ontdekkingen de hoogte in en wordt de ontwikkelingstijd voor nieuwe medicijnen heel wat korter.

1,41 miljoen euro voor radarzoektocht naar kosmische straling

VUB-natuurkundige Krijn de Vries van de vakgroep Fysica krijgt 1,4 miljoen euro van de European Research Council Starting Grant om radartechnologie te ontwikkelen waarmee hij ‘kosmische straling’ of neutrino’s zal observeren. Recentelijk heeft het onderzoeksinstituut IceCube op de Zuidpool voor het eerst de herkomst van één zo’n hoogenergetisch deeltje gevonden. Met de radar zouden veel meer waarnemingen gedaan kunnen worden. Neutrino's zijn spookachtige subatomaire deeltjes, onder meer afkomstig uit de meest extreme omgevingen in het heelal en kunnen na een reis van miljarden lichtjaren de aarde bereiken. “Dit is een schitterend project waarmee we een van de grote raadsels van het heelal verder kunnen ontrafelen,” aldus Krijn de Vries.

200ste masterproef via Wetenschapswinkel

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel (VUB en EhB) heeft als coördinator van de Wetenschapswinkel in Vlaanderen altijd al een voortrekkersrol gespeeld in het stimuleren van maatschappelijk verantwoord onderzoek. In 2017 werkten niet minder dan 34 studenten, onder de begeleiding van 20 promotoren, aan een onderzoek.


Hierbij werden onderzoeksvragen van 25 non-profitorganisaties behandeld. In 2017 werden er 11 onderzoeken uitgevoerd in de vorm van een masterproef, en is meteen ook de 200ste masterproef in kader van de Wetenschapswinkel ingediend.

Meeste doctoraten bij ingenieurs

Vorig jaar (2017) hebben 213 onderzoekers hun doctoraatsproefschrift met succes afgerond, iets meer dan het jaar voordien. Het gaat om 131 mannen en 82 vrouwen.


In de faculteit Ingenieurswetenschappen zijn de meeste doctoraten behaald, gevolgd door de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, de faculteit Geneeskunde en Farmacie en de faculteit Sociale en Economische Wetenschappen & Solvay Business School.


In 2017-2018 telt de VUB 1804 doctoraatsstudenten, van meer dan 100 nationaliteiten.

VUB-prof Jorgen D'Hondt voorzitter van Europese commissie voor nieuwe deeltjesversnellers

In het Cern in Zwitserland is VUB-fysicaprofessor Jorgen D'Hondt in november 2017 verkozen tot voorzitter van de Europese commissie voor nieuwe deeltjesversnellers. D'Hondt zal drie jaar lang het Europees onderzoek met de deeltjesversnellers wereldwijd vertegenwoordigen.


Samen met collega's uit andere continenten zal D'Hondt voor Europa het pad voorbereiden voor nieuwe grote deeltjesversnellers.

Lieve Lambrechts is Brusselse wetenschaps-ambassadrice
van het jaar

In februari 2018 werd Lieve Lambrechts, onderzoeker Toegepaste Fysica aan de VUB, uitgeroepen tot de Brusselse wetenschapsambassadrice van het jaar. Lambrechts was een van de kandidates van de WATS-campagne van Innoviris die jonge meisjes aanmoedigt om voor een wetenschappelijke of technologische richting en carrière te kiezen.

Doctoral Schools
bestaan 10 jaar

De drie doctoral schools van de VUB hebben bij de start van het jaar 2018-2019 hun tienjarig bestaan gevierd. De doctoral schools – voor Human Sciences (NSH), Natural Science & (Bio-Science) Engineer (NSE) en Life Sciences & Medicine (LSM) - zorgen samen met de Centrale Doctoraatsbegeleiding voor de ondersteuning van de doctorandi. De jongste tijd gaat ook steeds meer aandacht naar de voorbereiding op de niet-universitaire arbeidsmarkt, want slechts 20% van de jonge universitaire onderzoekers in Vlaanderen maakt een goede kans op een vaste academische positie. Vier op de vijf zal dus noodgedwongen moeten doorstromen naar de externe arbeidsmarkt.


VUB-prijs voor maatschappelijke valorisatie
voor Luc De Vuyst en Pieter Ballon

Eind mei 2018 heeft de Vrije Universiteit Brussel haar Prijs voor Maatschappelijke Valorisatie uitgereikt aan Pieter Ballon en Luc De Vuyst. Deze prijs van de VUB-onderzoeksraad gaat sinds 2012 naar onderzoekers die door hun engagement en gedrevenheid een sterke maatschappelijke uitstraling hebben. Aan de prijs is 150.000 euro verboden voor elke laureaat.


Prof. Luc De Vuyst is gewoon hoogleraar in de industriële microbiologie en voedingsbiotechnologie. Met zijn onderzoeksgroep IMDO voert hij onderzoek naar spontane fermentatieprocessen en werkt hij aan de ontwikkeling van functionele starterculturen om die processen beter te sturen. Hij behoort volgens Thomson Reuters sinds 2014 tot de top 1%-onderzoekers van zijn domein.


Prof. Pieter Ballon is directeur van de onderzoeksgroep SMIT (Studies on Media, Innovation and Technologies). Hij is een autoriteit op vlak van Smart Cities. In 2017 werd hij aangesteld als allereerste Brussels Smart City Ambassador.