INTERNATIONAAL

VUB zwaait 200 internationale studenten uit

Op 2 juli 2018 nam de VUB met een International Student Goodbye afscheid van een 200-tal buitenlandse studenten die hun master of bachelordiploma behaald hebben. Met het initiatief wil de universiteit de steeds groter wordende groep buitenlandse studenten de ervaring bieden om hun universitaire carrière op een mooie manier af te sluiten. Zo kunnen ze samen met hun vrienden en proffen terugblikken op hun mooie tijd aan de VUB vooraleer ze terug afreizen naar hun land van afkomst.

De afgelopen 5 jaar steeg het aantal afgestudeerde niet-Belgen met meer dan 50%. Maar die vielen meestal uit de boot voor de officële graduation ceremonie omdat zij vaak meteen na de examens huiswaarts keren en een retourtje Brussel voor velen onder hen niet zo evident en betaalbaar is. Denk maar aan de grote community Afrikaanse en Chinese studenten die aan de VUB studeren.


Op vraag van de Studentenraad en het International Student Platform, hun Engelstalige variant, wordt er daarom vanaf dit academiejaar ook een afstudeermoment voor alle internationale studenten georganiseerd vooraleer die op het vliegtuig naar huis stappen.

Brexit? VUB en University of Warwick slaan handen in elkaar

Eind maart 2018 hebben VUB-rector Caroline Pauwels en Stuart Croft, vice-chancellor van de University of Warwick, in Londen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide universiteiten willen hun banden aanhalen, te beginnen met een gezamenlijk masterprogramma in Politics, International Studies and European Integration. “We bouwen geen muren tussen onze universiteiten en samenlevingen, maar breken ze af”, zegt rector Pauwels.

Actieve internationale samenwerking

Het International Relations Office beheert de zogeheten Memoranda of Understanding (MoU), samenwerkingsakkoorden en inter-institutionele akkoorden voor uitwisseling. Vorig jaar ging het om 145 MoU’s en samenwerkingsakkoorden, en 352 Erasmus-uitwisselingsakkoorden.

Brusselse experts gaan Nederlands onderwijssysteem in Suriname hervormen

Het lager onderwijs in Suriname, dat nog altijd geschoeid is op een Nederlandse koloniale leest van voor de onafhankelijkheid van het land in november 1975, wordt de volgende jaren hervormd door experts van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De vraag komt van de Surinamers zelf, die voor de hervorming een bedrag van 20 miljoen Amerikaanse dollar hebben geleend bij de Inter-American Development Bank. Daarvan gaat 3,8 miljoen dollar naar de VUB.


Belga, 18 januari 2018

Inzet voor vluchtelingen

Op 26 februari 2018 ondertekende VUB-rector Caroline Pauwels een verbintenis met UNHCR waarmee de VUB als eerste Belgische universiteit lid werd van de internationale coalitie #WithRefugees. Het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) startte dit initiatief om internationaal de druk op te voeren om mensen te beschermen die omwille van conflict of vervolging hun land moeten ontvluchten. De VUB heeft sinds 2016 een welcome student refugee programme, dat in 2018 sterk is uitgebreid.


Onder de noemer InCampus wordt een specifiek traject opgestart voor vluchtelingen die extra taalondersteuning, studiebegeleiding of psychologische begeleiding nodig hebben. Daarnaast maakt de VUB deel uit van het wereldwijde netwerk Scholars at Risk, een organisatie die wetenschappers en academici beschermt van wie het leven en de vrijheid in gevaar zijn.