INNOVATIE

127 actieve octrooifamilies

Vorig jaar (2017) zijn 40 vindingen aangemeld. De VUB diende 22 nieuwe octrooien in. De totale VUB-octrooiportefeuille omvat intussen 127 actieve octrooifamilies, dat zijn er vier meer dan het jaar voordien (octrooiaanvragen ingediend door bedrijven op basis van uitvindingen door VUB-onderzoekers zijn niet meegeteld). Deze octrooien vormen de basis voor verder onderzoek, voor licentieovereenkomsten en als inbreng in spin-off bedrijven. Naast 29 actieve octrooifamilies in volledig eigen beheer, beheert de VUB 33 octrooifamilies in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en 34 in samenwerking met IMEC. Bij de overige actieve octrooifamilies zijn andere partijen bij het beheer betrokken. Door octrooien in samenwerking te beheren, kan de universiteit de kosten delen.

VUB hoog op lijst innovatieve universiteiten

De Vrije Universiteit Brussel is de derde Vlaamse universiteit op de lijst van meest innovatieve universiteiten van Europa. Elk jaar stelt persagentschap Reuters deze prestigieuze lijst op. De VUB stijgt dit jaar van de 48ste naar de 47ste plaats, na UGent (33) en KU Leuven (1). De stijging bevestigt de koers die de VUB heeft ingezet. Vicerector Innovatie- en valorisatiebeleid Hugo Thienpont: “Wij hebben de afgelopen jaren strategisch ingezet op een structureel innovatiebeleid. De gestage, maar voortdurende groei daarvan, kijk naar de lijst van Reuters, laat de juistheid van die keuze zien. We willen wetenschappers hun werk valoriseren en de maatschappij haar investering in ons terug geven.”

Green Energy Park

De creatie van het Green Energy Park van de VUB en het UZ Brussel lokte op 17 september 2018 zo'n 300 technologieleiders naar Zellik in Vlaams-Brabant. Op de site, die er nu nog uitziet als een groen grasveld, verrijzen in de komende jaren niet één, maar twee unieke proeftuinen. Allereerst het CO2 Neutrale microgrid, waarin warmte, elektriciteit en mobiliteit met elkaar worden gecombineerd. Daarenboven zal een hoogtechnologische proeftuin de medisch-techische infrastructuur van het ziekenhuis van de toekomst ontwikkelen.

Dit type van innoverende demo-projecten is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de Vlaamse energie-industrie.

Startersseminaries blijven groeien

158.

Dat is het recordaantal deelnemers dat in 2017 deelnam aan de Startersseminaries.

Het lessenpakket ‘Inleiding tot ondernemerschap en bedrijfsbeheer’ dat de vakgroep Business Technology & Operations overdag aan studenten geeft, kan je bij de Startersseminaries ook ’s avonds volgen. De Startersseminaries richten zich tot vorsers, academisch personeel (van VUB en EhB) en externe geïnteresseerden. Het doel is om een sterke ondernemersdynamiek te creëren.

Nieuwe spin-offs

Vorig jaar heeft de VUB er drie nieuwe spin-offs bijgekregen.


24Sea heeft als focus ‘engineering & operating offshore testing’,


ISEE Support ondersteunt bij de training van kennis, vaardigheden en attitudes in het beheer van incidenten, crisissituaties en rampen in de gezondheidszorg, en bij Aelin Therapeutics (via VIB) ligt de focus op antibioticaresistentie en onbehandelbare ziekten.


De VUB telt nu in het totaal 32 actieve spin-offs.

Actieve spin-offs van de Vrije Universiteit Brussel

24Sea (°2017)

ISEE Support (°2017)

Aelin Therapeutics (°2017)

Zebra Academy (°2016)

Lumency (°2016)

CellSine (°2016)

Camel-IDS (°2015)

BiosenSource (°2015)

Confo Therapeutics (°2015)

M2Wave (°2014)

LucedaPhotonics (°2014)

eTherRNA (°2014)

eXIA (°2013)

Agrosavfe (°2013)

PharmaFluidics (°2011)

Blue Planet Academy & Consulting (°2011)

Spartanova (°2011)

€SPACE (°2010)

Optrima (°2009)

Universum Digitalis (°2008)

Collibra (°2008)

EqcoLogic (°2005)

Double PASS (°2004)

Symbion (°2002)

Ablynx (°2001)

Intellicrops (°1999)

BETA-CELL (°1998)

ElSyCa (°1997)

NUMECA (°1992)

NMDG (°1991)

FOS&S (°1990)

Actieve spin-offs van de Vrije Universiteit Brussel

24Sea (°2017)

ISEE Support (°2017)

Aelin Therapeutics (°2017)

Zebra Academy (°2016)

Lumency (°2016)

CellSine (°2016)

Camel-IDS (°2015)

BiosenSource (°2015)

Confo Therapeutics (°2015)

M2Wave (°2014)

LucedaPhotonics (°2014)

eTherRNA (°2014)

eXIA (°2013)

Agrosavfe (°2013)

PharmaFluidics (°2011)

Blue Planet Academy & Consulting (°2011)

Spartanova (°2011)

€SPACE (°2010)

Optrima (°2009)

Universum Digitalis (°2008)

Collibra (°2008)

EqcoLogic (°2005)

Double PASS (°2004)

Symbion (°2002)

Ablynx (°2001)

Intellicrops (°1999)

BETA-CELL (°1998)

ElSyCa (°1997)

NUMECA (°1992)

NMDG (°1991)

FOS&S (°1990)