VUB
FOUNDATION

Het Braemgebouw – Toekomstplannen voor een icoon van de VUB

De sigaar, Caprice des Dieux,… Het rectoraatsgebouw van de Vrije Universiteit Brussel, in de jaren ‘70 ontworpen door de visionaire architect Renaat Braem, heeft vele beeldende namen. Verschillende daarvan alluderen op de ellipsvorm van het opmerkelijke bouwwerk, dat sinds 2007 als monument wordt beschermd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaag staat het Braemgebouw opnieuw in de belangstelling. Na bijna 50 jaar dienst dringen restauratiewerken zich immers op. Na heel wat studiewerk pakt de VUB dat in verschillende fasen aan vanaf 2019.

Er is niet alleen aandacht voor noodzakelijke aanpassingen op vlak van thermisch comfort, functionaliteit, stabiliteit en akoestiek. De renovatieplannen brengen ook de initiële visie van architect Braem terug in het gebouw. Het rectoraatsgebouw belichaamt immers de waarden van de VUB als open en tolerante universiteit met het vrij onderzoek als basis.


Om het tekort aan overheidssubsidies te compenseren, is de VUB nog op zoek naar partners om het laatste meesterwerk van Renaat Braem in ere te kunnen herstellen, met respect voor de initiële visie van de artistieke bouwer zelf.

Verzeker de impact van uw nalatenschap

Wanneer mensen een testament maken in het voordeel van de VUB, steunen ze niet alleen een goed doel, maar ze zorgen er ook voor dat maatschappelijke vooruitgang via onderzoek en innovatie verzekerd wordt. Verschillende doorbraken in onderzoek en kansen voor studenten zouden niet mogelijk zijn zonder de schenkingen die de VUB krijgt.


In het academiejaar 2017-2018 werden twee legaten ten voordele van de VUB afgehandeld.


De nalatenschap van mevrouw Lutgart Mergaert ten bedrage van 81.628 euro werd volgens haar wens gebruikt voor diabetesonderzoek aan het Diabetes Research Center van de VUB.

De nalatenschap van mevrouw Jeanine Cooleman ten bedrage van 515.752 euro kwam op haar vraag toe aan het Oncology Research Center voor kankeronderzoek en werd meer bepaald gebruikt voor de aankoop van nieuwe labo-apparatuur die technieken mogelijk maakt om kankerprocessen te bestuderen in tumorcellen en tumormodellen.


Dankzij deze schenkingen wordt grensverleggend onderzoek bevorderd waardoor vooruitgang kan geboekt worden in de behandeling en overleving van kanker- en diabetespatiënten.

Voor meer informatie over legaten aan de VUB kan u contact opnemen met Isabelle Marneffe, directeur VUB Foundation.


M: isabelle.marneffe@vub.be

T: 02 629 15 42

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Dankzij de steun van honderden VUB Alumni en sympathisanten, en partners uit de bedrijfswereld konden er in het academiejaar 2017-2018 twee fantastische projecten tot een goed einde gebracht worden.

Opening nieuwe VUB-zwembad

Succesvolle start VUB Kinderuniversiteit

Neem een aandeel in de vooruitgang, participeer in een VUB-project

Geven, is terugkrijgen. Zo kijken we bij de VUB Foundation naar uw donatie. Uw aandeel in de projecten van de VUB verbetert de maatschappij op economisch, wetenschappelijk en vooral menselijk vlak. Samen maken we vooruitgang mogelijk. Door nu vooruit te kijken, kunnen we straks tevreden terugblikken op onze realisaties.

Arabische taallessen – Een cultuur begint bij je eigen identiteit

Het Arabisch is een wereldtaal. Maar in Brussel kunnen kinderen en jongeren die enkel aanleren via de plaatselijke moskee. De VUB biedt jaarlijks 300 jongeren de kans om Arabisch te studeren op een onderbouwde en kwalitatieve manier en dit in een pedagogische en neutrale omgeving. Door kinderen te instrueren over relevante maatschappelijke thema’s en Arabische, Westerse en interculturele waarden, ontwikkelen ze een positief beeld over hun eigen identiteit. Hoogopgeleide vluchteling-leerkrachten, die omwille van de oorlogssituatie hun thuisland moesten ontvluchten, werken aan dit project mee. Als mensen kansen krijgen, versterken we onze samenleving. Hoe meer talen we spreken, hoe beter we elkaar begrijpen.

De lange wachtlijsten voor inschrijving bewijzen het succes van dit project. Ook hier zijn nodig fondsen nog om het project duurzaam te maken.

FabLab – Een creatieve hub in het hart van de stad

Denken met je handen. Dat is de leuze die als rode draad doorheen de opleiding industrieel ingenieur loopt aan de Vrije Universiteit Brussel. Het educatief concept van de vakgroep is er één waarbij de theorie uit de colleges meteen in de praktijk wordt gebracht in het FabLab. Het is een plek waar studenten zelfstandig werken met professionele machines, onder begeleiding van andere studenten. Een ruimte waar jonge ontwerpers, ingenieurs en ondernemers kunnen experimenteren. In oktober 2018 verhuisde het FabLab naar Usquare.brussels in Elsene om de ingenieursstudenten er hun eigen plek te geven. Het nieuwe lab heeft een oppervlakte van 2000 m² en is hiermee het grootste Fablab in Brussel. Om dit project op lange termijn nog meer te verduurzamen is de VUB Foundation op zoek naar fondsen.

Wilt u graag meer weten over de VUB Foundationen de projecten van de VUB?

Contacteer ons!

IBAN BE51 0013 6779 3562 – BIC GEBABEBB

Voor elke gift boven de 40 euro ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift kan recupereren.

DE CIJFERS (2017)

In 2017 had de VUB Foundation een totaal inkomen van 3.188.211 euro


Van de bruto-inkomsten wordt, conform het overhead reglement van de VUB 17% afgehouden om de werking van de VUB Foundation en de fondsenwerving te financieren.


De netto-inkomsten (83%) gaan naar specifieke projecten (patrimonium, onderzoek en innovatie, onderwijs).

VUB-LEERSTOELEN

Een leerstoel is een partnerschap tussen de VUB en een privébedrijf, maatschappelijke instantie of particuliere schenker. De partner schenkt een bedrag aan de universiteit waarmee de leerstoelhouder (professor aan de VUB) het onderzoek en/of onderwijs omtrent een maatschappelijk relevant thema gaat inrichten. De resultaten van het onderzoek staan ten dienste van de samenleving.

Actieve leerstoelen met partners (oktober 2018):

Leerstoel Mireille Aerens voor alternatieve onderzoeks-methoden zonder proefdieren – Mireille Aerens


Leerstoel Bedrijven en duurzame mobiliteit – Acerta cvba, BFFMM, Belgische Leasingvereniging vzw, FEGARBEL, vzw Koninklijke Belgische Touring Club, Traxio, VAB, Febiac vzw, Solvay Alumni asbl, Renta Solutions nv


Leerstoel Bevordering Active Ageing – Stichting leerstoel Bevordering Active Ageing


Leerstoel Casterman & Hamers: History and Philosophy of Science – prof. em. Cécile Casterman & prof. em. Raymond Hamers


Leerstoel De Berekuyl - Exercise Immunology & Chronic Fatigue in Health and Disease – De Berekuyl, European College for Decongestive Lymphatic Therapy (ECDLT)


Leerstoel Fatima Mernissi – Vlaams Minister voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel (Sven Gatz), Darna vzw


Huawei Chair for Contemporary China Studies at the Brussels Academy for China and European Studies (BACES) – Huawei Technologie (Netherlands) B.V. – Belgium Branch


Leerstoel Infrabel spoorwegtechnologie – INFRABEL


Chair International and European Data Privacy and Security Law – Google


Leerstoel Klinische ouderenpsychologie – Stichting Mondriaan


Chair Asia-Pacific Studies – Aviation Education Foundation (AEF)

Leerstoel Dataprotection On The Ground – BNP Paribas Fortis


SOMT Leerstoel Klinische Anatomie – SOMT-Stichting Opleiding Manuele Therapie (NL)


Nobel Biocare Chair – Nobel Biocare NV


Chair of Social Entrepreneurship – Wolters Kluwer nv, Euroclear nv, Stichting Close The Gap, BNP Paribas Fortisnv


Leerstoel Human Resources Data Analytics – Acerta


Medtronic Chair – Medtronic Belgium nv

Leerstoel Radiologie Bracco – Bracco Imaging Europe B.V.


Chair in Public-Private Partnership – Deloitte, SWECO Belgium nv, KBC, Laga cvba, Triodos Bank nv


Leerstoel Thermo-Mechanical Innovation for Fluid Machinery – Atlas Copco Airpower nv


Chair on Smart Cities – Joyn Belgium nv, Thanksys nv, Belfius nv


Chair Fundamental Rights and the Digital Transformation – Microsoft Corporation


Leerstoel Waardig Levenseinde – deMens.nu


Leerstoel Andullation Care Research – Home Health Products bvba


VBO-FEB VUB-ULB Chair: Transitioning Belgian companies into Circularity – Verbond van Belgische Ondernemingen

VUB-LEERSTOELEN

Een leerstoel is een partnerschap tussen de VUB en een privébedrijf, maatschappelijke instantie of particuliere schenker. De partner schenkt een bedrag aan de universiteit waarmee de leerstoelhouder (professor aan de VUB) het onderzoek en/of onderwijs omtrent een maatschappelijk relevant thema gaat inrichten. De resultaten van het onderzoek staan ten dienste van de samenleving.

Actieve leerstoelen met partners (oktober 2018)

Leerstoel Mireille Aerens voor alternatieve onderzoeks-methoden zonder proefdieren – Mireille Aerens


Leerstoel Bedrijven en duurzame mobiliteit – Acerta cvba, BFFMM, Belgische Leasingvereniging vzw, FEGARBEL, vzw Koninklijke Belgische Touring Club, Traxio, VAB, Febiac vzw, Solvay Alumni asbl, Renta Solutions nv


Leerstoel Bevordering Active Ageing – Stichting leerstoel Bevordering Active Ageing


Leerstoel Casterman & Hamers: History and Philosophy of Science – prof. em. Cécile Casterman & prof. em. Raymond Hamers


Leerstoel De Berekuyl - Exercise Immunology & Chronic Fatigue in Health and Disease De Berekuyl, European College for Decongestive Lymphatic Therapy (ECDLT)


Leerstoel Fatima Mernissi Vlaams Minister voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel (Sven Gatz), Darna vzw


Huawei Chair for Contemporary China Studies at the Brussels Academy for China and European Studies (BACES) – Huawei Technologie (Netherlands) B.V. – Belgium Branch


Leerstoel Infrabel spoorwegtechnologie – INFRABEL


Chair International and European Data Privacy and Security Law – Google


Leerstoel Klinische ouderenpsychologie – Stichting Mondriaan


Chair Asia-Pacific Studies – Aviation Education Foundation (AEF)

Leerstoel Dataprotection On The Ground BNP Paribas Fortis


SOMT Leerstoel Klinische Anatomie SOMT-Stichting Opleiding Manuele Therapie (NL)


Nobel Biocare Chair Nobel Biocare NV


Chair of Social Entrepreneurship Wolters Kluwer nv, Euroclear nv, Stichting Close The Gap, BNP Paribas Fortisnv


Leerstoel Human Resources Data Analytics Acerta


Medtronic Chair – Medtronic Belgium nv

Leerstoel Radiologie Bracco – Bracco Imaging Europe B.V.


Chair in Public-Private Partnership – Deloitte, SWECO Belgium nv, KBC, Laga cvba, Triodos Bank nv


Leerstoel Thermo-Mechanical Innovation for Fluid Machinery – Atlas Copco Airpower nv


Chair on Smart Cities – Joyn Belgium nv, Thanksys nv, Belfius nv


Chair Fundamental Rights and the Digital Transformation – Microsoft Corporation


Leerstoel Waardig Levenseinde – deMens.nu


Leerstoel Andullation Care Research – Home Health Products bvba


VBO-FEB VUB-ULB Chair: Transitioning Belgian companies into Circularity – Verbond van Belgische Ondernemingen

Naast leerstoelen met externe partners zijn er aan de VUB ook leerstoelen onder de vorm van lessenreeksen over een bepaald thema. Hierbij wordt ofwel door de VUB (VUB-leerstoel op naam) ofwel door derden (Ereleerstoel op naam) een leerstoel toegekend aan een (gast)professor.

VUB-leerstoelen op naam: leerstoel Emile Lorand voor Italiaans (Prof. Silvia Tatti, Università di Roma), leerstoel Emile Lorand voor Spaans (Prof. Estrella Montolío Durán, Universitat de Barcelona), leerstoel Gommaar van Oosterwyck (Minister van Justitie Koen Geens), leerstoel Willy Callewaert (dr. Kathleen Gabriels), leerstoel Vloeberghs (Prof. David Ardia, University of Neuchâtel)

Ereleerstoelen op naam: leerstoel Francqui (Prof. dr. Robert Calderbank, Duke University), leerstoel UNESCO - Cultureel Erfgoed (Prof.dr. Marc Jacobs, VUB), Leerstoel UNESCO – Volwasseneducatie (Prof.dr. Maurice De Greef, VUB).

Naast leerstoelen met externe partners zijn er aan de VUB ook leerstoelen onder de vorm van lessenreeksen over een bepaald thema. Hierbij wordt ofwel door de VUB (VUB-leerstoel op naam) ofwel door derden (Ereleerstoel op naam) een leerstoel toegekend aan een (gast)professor.

VUB-leerstoelen op naam: leerstoel Emile Lorand voor Italiaans (Prof. Silvia Tatti, Università di Roma), leerstoel Emile Lorand voor Spaans (Prof. Estrella Montolío Durán, Universitat de Barcelona), leerstoel Gommaar van Oosterwyck (Minister van Justitie Koen Geens), leerstoel Willy Callewaert (dr. Kathleen Gabriels), leerstoel Vloeberghs (Prof. David Ardia, University of Neuchâtel)

Ereleerstoelen op naam: leerstoel Francqui (Prof. dr. Robert Calderbank, Duke University), leerstoel UNESCO - Cultureel Erfgoed (Prof.dr. Marc Jacobs, VUB), Leerstoel UNESCO – Volwasseneducatie (Prof.dr. Maurice De Greef, VUB).