DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL IN 2017-2018

CONNECTING THE DOTS

En hebben we niet allemaal nood aan - het woord komt uit het Esperanto - meer konekt? Nood aan verbindingen tussen mensen en tussen gemeenschappen, aan meer kruisbestuivingen en meer uitwisselingen? Om te komen tot iets nieuws dat zoveel meer is dan de som van de delen.

Maandelijkse column van Caroline Pauwels in De Tijd, 28 maart 2018

VOORAF

Wijlen Steve Jobs heeft ooit gezegd: “You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.” Vooruitkijkend kunnen we de punten niet verbinden, we zien het volledige plaatje pas als we terugblikken. We moeten ons dus durven gooien – steeds vanuit de ratio, maar ook met lef en intuïtie - en erop vertrouwen dat we de dots zullen kunnen verbinden. Dat geldt ook voor de VUB. We willen de dots verbinden tussen faculteiten, vakgroepen en wetenschappelijke disciplines. Tussen de universiteit en haar stad, tussen academia en society, tussen onderzoek en bedrijfsleven. Tussen denken en doen, tussen laboratorium en engagement, tussen wetenschap en kunst ook.

Tijdens het voorbije jaar hebben we tal van nieuwe initiatieven genomen die – als we er later op terugblikken – hopelijk duurzame verbindingen tot stand hebben gebracht.

Ik denk aan weKonekt. Brussels. Samen met onze zusteruniversiteit speelden we op verplaatsing in de stad, met als apotheose de Off Campus Week eind maart, waarbij duizenden studenten les kregen op 60 verschillende plaatsen in Brussel. Het hele stadsgewest als een grote aula en een levend laboratorium. De Brussels City Campus is geboren. In 2018-19 zetten we weKonekt.Brussels verder.

In het voorjaar hebben we de VUB Kinderuniversiteit gelanceerd om voor Brusselse kinderen het pad naar hogere studies en in het bijzonder naar STEM-opleidingen te helpen effenen. Geen enkel kind dat vandaag opgroeit in een Brusselse volkswijk droomt ervan om later een werkloze te worden. Alleen denken ze dat bepaalde beroepen niet voor hen zijn weggelegd. De Kinderuniversiteit kadert in het STEM-actieplan van de Vlaamse regering om kinderen op heel vroege leeftijd in contact te brengen met wetenschap.

Ook ons volledig vernieuwde zwembad dat in februari is opengaan moet verbindend zijn. Het zwembad is er immers niet alleen voor studenten en personeel, maar ook voor scholen, zwemclubs en de hele omgeving. Als urban university willen we de grote nood aan een plek om te zwemmen in Brussel mee helpen lenigen.

Over deze en tal van andere initiatieven, samenwerkingen en verwezenlijkingen verneemt u veel meer in deze terugblik op het voorbije jaar 2017-2018. Alvast veel leesplezier!

VOORAF

Wijlen Steve Jobs heeft ooit gezegd: “You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.” Vooruitkijkend kunnen we de punten niet verbinden, we zien het volledige plaatje pas als we terugblikken. We moeten ons dus durven gooien – steeds vanuit de ratio, maar ook met lef en intuïtie - en erop vertrouwen dat we de dots zullen kunnen verbinden. Dat geldt ook voor de VUB. We willen de dots verbinden tussen faculteiten, vakgroepen en wetenschappelijke disciplines. Tussen de universiteit en haar stad, tussen academia en society, tussen onderzoek en bedrijfsleven. Tussen denken en doen, tussen laboratorium en engagement, tussen wetenschap en kunst ook.

Tijdens het voorbije jaar hebben we tal van nieuwe initiatieven genomen die – als we er later op terugblikken – hopelijk duurzame verbindingen tot stand hebben gebracht.

Ik denk aan weKonekt. Brussels. Samen met onze zusteruniversiteit speelden we op verplaatsing in de stad, met als apotheose de Off Campus Week eind maart, waarbij duizenden studenten les kregen op 60 verschillende plaatsen in Brussel. Het hele stadsgewest als een grote aula en een levend laboratorium. De Brussels City Campus is geboren. In 2018-19 zetten we weKonekt.Brussels verder.

In het voorjaar hebben we de VUB Kinderuniversiteit gelanceerd om voor Brusselse kinderen het pad naar hogere studies en in het bijzonder naar STEM-opleidingen te helpen effenen. Geen enkel kind dat vandaag opgroeit in een Brusselse volkswijk droomt ervan om later een werkloze te worden. Alleen denken ze dat bepaalde beroepen niet voor hen zijn weggelegd. De Kinderuniversiteit kadert in het STEM-actieplan van de Vlaamse regering om kinderen op heel vroege leeftijd in contact te brengen met wetenschap.

Ook ons volledig vernieuwde zwembad dat in februari is opengaan moet verbindend zijn. Het zwembad is er immers niet alleen voor studenten en personeel, maar ook voor scholen, zwemclubs en de hele omgeving. Als urban university willen we de grote nood aan een plek om te zwemmen in Brussel mee helpen lenigen.

Over deze en tal van andere initiatieven, samenwerkingen en verwezenlijkingen verneemt u veel meer in deze terugblik op het voorbije jaar 2017-2018. Alvast veel leesplezier!